music_header.svg

Wedi’i sefydlu yn 2020 gan athrawon cerddoriaeth lleol, mae Ysgol Gerdd Morgannwg yn darparu gwersi fforddiadwy ac o ansawdd da i bawb. 

Mae gwersi yn digwydd yn ystod amser ysgol (12 gwers y tymor), ac, er mwyn sicrhau bod cyfle gan bawb, mae dewisiadau hyblyg o ran talu am wersi ac opsiwn i logi offerynnau.

Am ragor o wybodaeth ac i drefnu gwersi offerynnol i’ch plentyn, pwyswch y ddolen isod.