terms_seasons.svg
Tri Tymor

Tymor yr Hydref, Tymor y Gwanwyn & Tymor yr Haf

Mae tymhorau tua 12 i 15 wythnos o hyd. Mae wythnos o wyliau yng nghamol pob tymor. Ar ddiwedd tymor mae pythefnos o wyliau neu, yn achos tymor yr haf, 6 wythnos o wyliau.

Mae dyddiadau tymor yn cael eu gosod gan yr Awdurdod Lleol a cewch y wybodaeth yma: Dyddiadau’r Tymor